Psihologija

Psiholog u ranoj intervenciji bavi se procjenom razvojnog stanja djeteta i procjenom utjecaja sposobnosti na svakodnevni život, pruža smjernice roditeljima za poticanje dječjeg razvoja, provodi psihološko savjetovanje, a sve s ciljem pružanja podrške obitelji. Također, psiholog podučava roditelje i obitelj o rješavanju nepoželjnih ponašanja, razvojnim rizicima i vrsti teškoća koju njihovo dijete ima, kao i najboljim načinima za umanjivanje njihovih efekata uzimajući u obzir dobrobit djeteta. Koristeći znanstveno utemeljene spoznaje, zajedno s drugim članovima tima, kreira najprimjereniji pristup usmjeren na dijete i obitelj te evaluira njegove učinke.

Slide ŠTO NUDIMO? Procjena Savjetovanje Poticanje razvoja Edukacijska rehabilitacija Logopedija Psihologija Radna terapija MARTE MEO® Senzorna integracija Grupe podrške Patronažne posjete
KABINET ZA RANU INTERVENCIJU CARITASA
ZADARSKE NADBISKUPIJE
Adresa
Ravnice 5, 23000 Zadar
Email
kabinet.rana.intervencija.zadar@gmail.com
Mobitel
099 369 9147 / 099 369 9148
GRAD ZADAR
Adresa
Narodni trg 1, 23000 Zadar
Email
eu.fondovi@grad-zadar.hr
Web
www.grad-zadar.hr
Telefon
023 208 100
ZADARSKA ŽUPANIJA
Adresa
Ulica Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Email

zupanija@zadarska-zupanija.hr
Telefon
023 350 350