U Kabinetu za ranu intervenciju obavljaju se usluge procjene i pružanje podrške djeci i obiteljima s djecom rane i predškolske dobi s razvojnim rizicima ili teškoćama u razvoju kao  što su  kašnjenje u psihomotoričkom razvoju, komunikacijske i govorno-jezične teškoće, poremećaj pažnje i hiperaktivnosti, poremećaj iz autističnog spektra, intelektualne teškoće, motoričke teškoće (cerebralna paraliza, distoni sindrom, itd.), djeca s neurorazvojnim rizicima, oštećenje sluha, oštećenje vida, genetički sindromi, višestruke teškoće.

EDUKACIJSKA REHABILITACIJA

LOGOPEDIJA

RADNA TERAPIJA

PSIHOLOGIJA

MARTE MEO®

SENZORNA INTEGRACIJA

GRUPE PODRŠKE

PATRONAŽNE POSJETE

U našem radu njegujemo holistički pristup djetetu uvažavajući pri tom specifične potrebe svake obitelji. Stup našeg rada su suvremene znanstvene spoznaje i prakse koje su se pokazale učinkovite u poticanju dječjeg razvoja. Zajedno s obiteljima kreiramo poticajno okruženje u cilju da osiguramo što sigurniju budućnost naših najmanjih, na najveći mogući način.

Slide ŠTO NUDIMO? Procjena Savjetovanje Poticanje razvoja Edukacijska rehabilitacija Logopedija Psihologija Radna terapija MARTE MEO® Senzorna integracija Grupe podrške Patronažne posjete
KABINET ZA RANU INTERVENCIJU CARITASA
ZADARSKE NADBISKUPIJE
Adresa
Ravnice 5, 23000 Zadar
Email
kabinet.rana.intervencija.zadar@gmail.com
Mobitel
099 369 9147 / 099 369 9148
GRAD ZADAR
Adresa
Narodni trg 1, 23000 Zadar
Email
eu.fondovi@grad-zadar.hr
Web
www.grad-zadar.hr
Telefon
023 208 100
ZADARSKA ŽUPANIJA
Adresa
Ulica Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Email

zupanija@zadarska-zupanija.hr
Telefon
023 350 350