Radna terapija

Radni terapeut u ranoj intervenciji zdravstveni je stručnjak koji za cilj ima omogućiti korisnicima postizanje optimalnog funkcioniranja u aktivnostima dnevnog života (aktivnosti samozbrinjavanja, produktivnosti i slobodnog vremena – igre).

Radnoterapijska intervencija unutar rane intervencije uključuje poticanje veze između djeteta i obitelji, promicanje dječjeg razvoja te sudjelovanja kroz okupacije i prilagodbu zadataka i okoline. Radni terapeut kroz savjetovanje pomaže roditeljima u traženju, učenju i primjeni različitih tehnika i principa rada prilagođenih za njihovo dijete, a koje osiguravaju optimalni razvoj vještina i sposobnosti u skladu s djetetovom dobi. Zajedno s roditeljima postavljaju se ciljevi koji su njima važni te identificira što sve roditelj može raditi da bi učvrstio vještinu ili omogućio novo učenje.

Slide ŠTO NUDIMO? Procjena Savjetovanje Poticanje razvoja Edukacijska rehabilitacija Logopedija Psihologija Radna terapija MARTE MEO® Senzorna integracija Grupe podrške Patronažne posjete
KABINET ZA RANU INTERVENCIJU CARITASA
ZADARSKE NADBISKUPIJE
Adresa
Ravnice 5, 23000 Zadar
Email
kabinet.rana.intervencija.zadar@gmail.com
Mobitel
099 369 9147 / 099 369 9148
GRAD ZADAR
Adresa
Narodni trg 1, 23000 Zadar
Email
eu.fondovi@grad-zadar.hr
Web
www.grad-zadar.hr
Telefon
023 208 100
ZADARSKA ŽUPANIJA
Adresa
Ulica Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Email

zupanija@zadarska-zupanija.hr
Telefon
023 350 350