Patronažne posjete

Provodimo patronažne posjete s ciljem učenja vještina koje potiču razvoj u svakodnevnim situacijama i udobnosti vlastitog doma. Glavna dobit patronažnih posjeta jest pružanje podrške obitelji u njezinom prirodnom okruženju. Uvažavanjem funkcioniranja djeteta u njemu poznatom okruženju i naglaskom na obiteljskim rutinama, roditelje/skrbnike se može učinkovitije savjetovati o tome kako svoju kućnu okolinu učiniti još poticajnijom.

Slide ŠTO NUDIMO? Procjena Savjetovanje Poticanje razvoja Edukacijska rehabilitacija Logopedija Psihologija Radna terapija MARTE MEO® Senzorna integracija Grupe podrške Patronažne posjete
KABINET ZA RANU INTERVENCIJU CARITASA
ZADARSKE NADBISKUPIJE
Adresa
Ravnice 5, 23000 Zadar
Email
kabinet.rana.intervencija.zadar@gmail.com
Mobitel
099 369 9147 / 099 369 9148
GRAD ZADAR
Adresa
Narodni trg 1, 23000 Zadar
Email
eu.fondovi@grad-zadar.hr
Web
www.grad-zadar.hr
Telefon
023 208 100
ZADARSKA ŽUPANIJA
Adresa
Ulica Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Email

zupanija@zadarska-zupanija.hr
Telefon
023 350 350