ŠTO JE RANA INTERVENCIJA?

Kabinet za ranu intervenciju djeluje u okviru Caritasa Zadarske nadbiskupije te se od 2014. godine bavi rehabilitacijom djece i pružanjem podrške njihovim obiteljima na području Zadarske nadbiskupije, Zadarske županije i grada Zadra.

Rana intervencija obuhvaća stručnu poticajnu pomoć djeci i stručnu i savjetodavnu pomoć njihovim roditeljima i obiteljima kod utvrđenog razvojnog rizika, odstupanja u razvoju ili razvojne poteškoće djeteta, u pravilu do navršene 3. godine života, a najdulje do navršene 7. godine života djeteta.

Kabinet za ranu intervenciju njeguje na obitelj usmjeren pristup poticanja razvoja gdje se razvoj djeteta ne može promatrati odvojeno od njegove obitelji. U radu s obiteljima pruža se stručna podrška u stvaranju obiteljske otpornosti, njegovanju obiteljskih snaga, podržavanju obiteljskih rutina i rituala, a sve s ciljem jačanja obiteljskih kapaciteta nošenja s izazovima roditeljske uloge. Zajedno s obiteljima naše djece stvaramo uvjete za poticanje motoričkog, emocionalnog, komunikacijskog i jezično-govornog, kao i spoznajnog razvoja.

Zadaća Kabineta za ranu intervenciju Caritasa Zadarske nadbiskupije jest da u suradnji s obiteljima naših korisnika, različitim strukama, institucijama i udrugama koje se bave dječjim razvojem, kao i predstavnicima lokalne i državne razine, kreira i provodi pristup poticanja cjelovitog razvoja djece.

 

Povijest rane intervencije je prije svega započela s nastojanjem da se svoj djeci omoguće ista ljudska prava – neovisno o njihovim sposobnostima, spolu, ekonomskim uvjetima i drugim razlikama. No, osim humane osnove, rana intervencija u djetinjstvu ima i podlogu u znanstvenim istraživanjima.

Rana intervencija svoju znanstvenu utemeljenost dobiva iz različitih znanosti i znanstvenih disciplina koje se bave dječjim razvojem kao što su neuroznanost, psihologija, medicina, logopedija, edukacijska rehabilitacija i mnoge druge. Jedna od glavnih spoznaja koja čini okosnicu rane intervencije jest i činjenica da način na koji se potiče i podržava razvoj djeteta ima dugoročne učinke na djetetovu razvojnu putanju – utjecajem okoline dječji živčani sustav se može mijenjati. Istraživanjima se pokazalo da je najveći potencijal za promjenu upravo u najranijem razvojnom periodu te da razvojni rizik ili razvojno odstupanje koje se uočava kod djeteta ne mora nužno odrediti njegov konačni ishod.

Pravodobnom intervencijom je moguće stvoriti dobre temelje razvoja te umanjiti određene teškoće, a ponekad ih i potpuno prevenirati. Važna je spoznaja kako dijete najbolje stječe svoja prva iskustva i svoja prva učenja kroz podržavajući i blizak odnos u prirodnom kontekstu – sa svojom obitelji.

Postavljajući dobre razvojne temelje, intervencije koje se rade kasnije u djetetovom životu imaju veći učinak, kraće traju, a samim time su i ekonomski isplativije.

Iščekivanje djeteta za roditelje predstavlja razdoblje pripreme za jedan od najljepših događaja u njihovom životu. Susret s mogućim kašnjenjem u razvoju djeteta za roditelje predstavlja visoku razinu stresa. Često se roditelji suočavaju s osjećajima izgubljenosti, krivnje i straha zbog neizvjesnosti razvojnog puta njihove djece. Obiteljske potrebe za informacijama, svakodnevni životni stresori, roditeljski stres – sve skupa i tijekom vremena utječe na obiteljsku dinamiku.

Zadaća stručnjaka u području rane intervencije jest da osnaže roditelje u njihovoj odgojnoj ulozi i savjetuju ih o najboljem načinu poticanja djeteta te da svakom članu obitelji osigura oblik i vrstu podrške koja je u tom trenutku potrebna.

Savjetovanjem i edukacijom roditelja osnažujemo i roditeljske intuitivne sposobnosti kako bi kontinuirano poticali svoje dijete, prateći razvojne i individualne potrebe s ciljem da dijete u

potpunosti razvije svoje potencijale.

Slide Centar dječjeg svijeta je njegova obitelj

Briga za naše najmanje počinje još prije njihovog rođenja. Uočavanjem razvojnih rizika ili razvojnog kašnjenja stručnjaci i obitelj usmjeravaju se na stvaranje najboljih mogućih uvjeta za neometan razvoj djeteta pružajući mu ljubav i podršku, strukturu i granice, načine za upoznavanje okoline… Na taj način potiču ga da aktivno otkriva svoje interese i svijet oko sebe.

U pravilu, rana intervencija počinje razvojnom procjenom odnosno utvrđivanjem jakih i slabih strana djetetova razvoja. Svako dijete i svaka obitelj su jedinstveni stoga poticanje razvoja treba što je više moguće prilagoditi potrebama djeteta i potrebama obitelji. Cilj rane intervencije jest da se poticanje razvoja odvija na što prirodniji način – u obitelji i među vršnjacima (neovisno o tome je li prisutan razvojni rizik ili je utvrđena teškoća u razvoju). Stoga, stručnjaci dječjeg razvoja, zajedno s obiteljima djece prate i podupiru dječji razvoj tamo gdje je najvažnije – u njihovom svakodnevnom životu.

Slide Rana intervencija je proces.

U pravnim okvirima rana intervencija definira se kao socijalna usluga koja obuhvaća stručnu poticajnu pomoć djeci te stručnu i savjetodavnu pomoć njihovim roditeljima. Rana intervencija uključuje i druge članove obitelji (kao i udomitelje za djecu), tamo gdje je utvrđen razvojni rizik ili razvojna teškoća djeteta.

Široki spektar stručnjaka, koji se bave djecom i dječjim razvojem, odgovara na izazove dječjeg odrastanja. Na tom putu uvažavaju se mnoge prepreke na koje obitelj nailazi. Svi stručnjaci imaju za cilj omogućiti svakom djetetu jednake mogućnosti za što sigurniju budućnost (državni i lokalni dionici, liječnici, socijalni radnici, odgajatelji, stručnjaci mentalnog i dječjeg razvoja, roditelji, kao i brojni drugi stručnjaci i pojedinci).

Slide Rana intevencija - to smo svi mi

ŠTO SU REKLI O NAMA?

Slide „Zadnjih pola godine dijete vodim u kabinet i moram priznati da sam zaista zadovoljna. Napredak je vidljiv i za cijelo osoblje pohvale na stručnosti i strpljenju koje dobivamo i dijete i ja.“ Slide „Kao roditelj neurorizičnog djeteta kojem je od samih početaka bila potrebna pomoć u ranoj intervenciji, kabinet nam je bio i još uvijek je od velike pomoći. Svima koji sumnjaju u redoviti razvoj svog djeteta preporučujemo ovaj tim stručnjaka od kojih ćete dobiti svu potrebnu stručnu i psihološku pomoć. Lijepo je, ali je i rijetkost vidjeti tako mlade ljude koji sa velikom ljubavlju rade svoj posao. Stoga ne propustite ovu priliku jer djeci s teškoćama u razvoju dati ranu podršku znači dati podršku za njihovu budućnost u životu. Hvala cijelom timu Kabineta rane intervencije kao i Gradu Zadru koj je prepoznao njegovu važnost.“ Slide „Moja 3,5 godišnja curica zbog kasnog razvoja govora već skoro godinu dana ide na radnu terapiju u kabinet. Zadovoljna sam s radom stručnog tima koji s puno znanja, ljubavi pristupaju mojoj curici kako bi ju kroz igru potakli da počne govoriti. Kao roditelju puno mi znače njihovi savjeti."
Zahvalna i zadovoljna mama
Slide „Ove jeseni krenuli smo s našim djetetom u Kabinet za ranu intervenciju gdje smo naišli na jedno ugodno i toplo okruženje. U razgovoru s radnim terapeutom i edukacijskim rehabilitatorom dobili smo niz stručnih uputa i korisnih savjeta kako poticati govor u našeg djeteta, na koji mu način pomoći i obraćati mu se. Ovim putem se zahvaljujemo cijelom timu na stručnoj i strpljivoj suradnji te na razumijevanju.“ Slide Mama djeteta 1g, Down sindrom „Mi idemo na senzornu baby i Marte Meo. Jako ugodna i topla atmosfera, stručnost te mnogo korisnih savjeta za nas roditelje koji pomažu našoj dječici, a i nama roditeljima."
Slide Roditelj djeteta 1,9god s motoričkim i govornim poteškoćama „Već prilikom prvog našeg dolaska u Kabinet znala sam da je to mjesto gdje ću i ubuduće dolaziti s djetetom, ne samo zbog njegovih problema, već i zbog ugodne atmosfere, uvijek urednog i čistog prostora, stručnih i dragih djelatnika koji nastoje pomoći i educirati roditelje koliko god je u njihovoj moći. Lijepo je imati nešto takvo u našem okruženju gdje se možemo obratiti za pomoć i tu pomoć i dobiti, bez obzira na financijsku situaciju nas u potrebi. Hvala vam!"

Slide ŠTO NUDIMO? Procjena Savjetovanje Poticanje razvoja Edukacijska rehabilitacija Logopedija Psihologija Radna terapija MARTE MEO® Senzorna integracija Grupe podrške Patronažne posjete
KABINET ZA RANU INTERVENCIJU CARITASA
ZADARSKE NADBISKUPIJE
Adresa
Ravnice 5, 23000 Zadar
Email
kabinet.rana.intervencija.zadar@gmail.com
Mobitel
099 369 9147 / 099 369 9148
GRAD ZADAR
Adresa
Narodni trg 1, 23000 Zadar
Email
eu.fondovi@grad-zadar.hr
Web
www.grad-zadar.hr
Telefon
023 208 100
ZADARSKA ŽUPANIJA
Adresa
Ulica Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Email

zupanija@zadarska-zupanija.hr
Telefon
023 350 350