PRRI – Podrška Razvoju Rane Intervencije na području grada Zadra i Zadarske županije

Osnovni cilj projekta je uspostava mobilnog tima kabineta za ranu intervenciju koji će kroz patronaže u vrtićima diljem županije stavljati na raspolaganje stručne kapacitete za rad s djecom s razvojnim rizicima, jačanje kapaciteta stručnjaka te provedba aktivnosti za odgojitelje kako bi se olakšala i potaknula integracija djece s razvojnim odstupanjima u programe vrtića i/ili škola.

Ulaganjem EU sredstava u razvoj ove socijalne usluge na području Zadarske županije osigurava se šira dostupnost usluge rane intervencije i kvaliteta stručne podrške na razvojnom putu djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji, što će značajno doprinijeti povećanju kvalitete njihovih života te senzibilizaciji lokalne zajednice kako bi se minimizirala njihova socijalna isključenost u zajednici u kojoj žive, a čiju podršku trebaju i na koju imaju pravo.

Cjelokupan projekt osmišljen je s namjerom uspostave dugoročnog sustava koji će nastaviti funkcionirati i nakon završetka projekta.

 

Vrijednost projekta: 1.450.470,96 kn

Financiranje: Europski socijalni fond

Nositelj projekta: Grad Zadar

Partneri: Caritas Zadarske nadbiskupije i Zadarska županija

Trajanje projekta: 24 mjeseca

17.09.2020. – 17.09.2022.

CILJEVI

 

Povećati uključenost u društvo djece s teškoćama u razvoju i njihovih članova obitelji širenjem i unaprjeđenjem kvalitete socijalnih usluga.

Ojačati kapacitete stručnjaka u području rane intervencije u svrhu unaprjeđenja i razvoja kvalitete socijalnih usluga.

AKTIVNOSTI

Uspostava mobilnog tima za potrebe patronaže u predškolskim ustanovama i domovima korisnika.

MOBILNI TIM ČINE PSIHOLOG, LOGOPED I EDUKACIJSKI REHABILITATOR

Uključenost mobilnog tima, jačanjem stručnih znanja i vještina, nabavom odgovarajućih psiho dijagnostičkih sredstava za procjene razvojnim odstupanja te nužne opreme razvija se platforma pružanja izvaninstitucionalnog oblika socijalne usluge rane intervencije na način da ista postaje dostupnija njezinim izravnim korisnicima u njihovim sredinama diljem Zadarske županije. Suradnjom s odgojiteljima i suradnicima stvara se temelj za uspješniju inkluziju djece s teškoćama u odgojno-obrazovni sustav.

Slide

Jačanje kapaciteta stručnjaka za ranu intervenciju kroz stručne edukacije i razmjenu iskustava.

UMREŽAVANJE I POVEĆANJE KOMPETENCIJA STRUČNJAKA KOJI RADE S DJECOM

Učinkovita procjena postojanja razvojnih odstupanja kod djece moguća je isključivo ispravnom primjenom odgovarajućih psiho dijagnostičkih alata. Izrazito je važno u što kraćem vremenu postaviti ispravnu dijagnozu te primijeniti odgovarajući rehabilitacijski program budući da je vrijeme nenadoknadiv faktor u razvoju djeteta. Stoga se ovim projektom osiguravaju stručne radionice i edukacije, za stručnjake u ovom području, koji su direktni doprinositelji unaprjeđenju i povećanju kvalitete ove usluge.

Slide

Pružanje usluga savjetovanja, psihosocijalne podrške i edukacije članovima obitelji djece s razvojnim odstupanjima

PODRŠKA I OSNAŽIVANJE ČLANOVA OBITELJI DJECE S TEŠKOĆAMA

Mobilni tim, zajedno sa stručnjacima Kabineta za ranu intervenciju Caritasa, kroz pružanje usluga savjetovanja i psihosocijalne podrške za osnaživanje članova obitelji, odnosno održavanjem grupa podrške za roditelje, radionica za braću i sestre, bake i djedove, te kontinuiranim unaprjeđivanjem kvalitete usluge razmjenom iskustava, kako stručnjaka tako i korisnika grupa podrške, stvorit će čvrsti temelj za uspješnu primjenu rehabilitacijskih programa na razvojnom putu djece s teškoćama u razvoju.

Slide

Podizanje svijesti i informiranje zajednice o važnosti rane intervencije

KABINET ZA RANU INTERVENCIJU CARITASA
ZADARSKE NADBISKUPIJE
Adresa
Ravnice 5, 23000 Zadar
Email
kabinet.rana.intervencija.zadar@gmail.com
Mobitel
099 369 9147 / 099 369 9148
GRAD ZADAR
Adresa
Narodni trg 1, 23000 Zadar
Email
eu.fondovi@grad-zadar.hr
Web
www.grad-zadar.hr
Telefon
023 208 100
ZADARSKA ŽUPANIJA
Adresa
Ulica Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Email

zupanija@zadarska-zupanija.hr
Telefon
023 350 350