Marte Meo

U Kabinetu za ranu intervenciju orijentiramo se na Marte Meo interakciju između roditelja i djeteta obraćajući pozornost na trenutačne sposobnosti djeteta i razvijajući podržavajuću okolinu za usvajanje novih vještina.

Kroz edukacijsko savjetovanje pomažemo roditeljima da uoče, osvijeste i sami razviju vještine kojima će poboljšati svoju interakciju s djetetom. Kvalitetna interakcija između roditelja i djeteta je temelj kojim se podupire dječji razvoj i usvajanje novih vještina.

U Marte Meu naglasak je na korištenju jednostavnog i roditeljima razumljivog govora u odgovaranju na tri glavna pitanja:

  • KADA nešto napraviti?
  • ŠTO napraviti?
  • ZAŠTO to napraviti?

U Kabinetu za ranu intervenciju potičemo roditelje da razvijaju vještine kojima podupiru razvoj djeteta.

Slide ŠTO NUDIMO? Procjena Savjetovanje Poticanje razvoja Edukacijska rehabilitacija Logopedija Psihologija Radna terapija MARTE MEO® Senzorna integracija Grupe podrške Patronažne posjete
KABINET ZA RANU INTERVENCIJU CARITASA
ZADARSKE NADBISKUPIJE
Adresa
Ravnice 5, 23000 Zadar
Email
kabinet.rana.intervencija.zadar@gmail.com
Mobitel
099 369 9147 / 099 369 9148
GRAD ZADAR
Adresa
Narodni trg 1, 23000 Zadar
Email
eu.fondovi@grad-zadar.hr
Web
www.grad-zadar.hr
Telefon
023 208 100
ZADARSKA ŽUPANIJA
Adresa
Ulica Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Email

zupanija@zadarska-zupanija.hr
Telefon
023 350 350