Logopedija

Logoped u ranoj se intervenciji bavi komunikacijskim te govorno-jezičnim razvojem dojenčadi i male djece na način da sudjeluje u procjeni, planiranju i primjeni intervencije te njezinom praćenju surađujući s ostalim članovima tima.

Logopedska procjena provodi se direktnim opažanjem djeteta u interakciji s roditeljima i ispitivačem te primjenom standardiziranih i nestandardiziranih dijagnostičkih testova. Na temelju dobivenih informacija, logoped planira strategije usmjerene ka jačanju komunikacijskih vještina te poticanju jezičnog razumijevanja i izražavanja. Bliski suradnici logopeda su također roditelji.

Velik dio logopedskog rada s djecom mlađe dobi sastoji u edukaciji djetetove prirodne okoline o korisnim strategijama za poticanje govorno-jezičnog razvoja jer su upravo svakodnevne situacije najbolje prilike za učenje.

Slide ŠTO NUDIMO? Procjena Savjetovanje Poticanje razvoja Edukacijska rehabilitacija Logopedija Psihologija Radna terapija MARTE MEO® Senzorna integracija Grupe podrške Patronažne posjete
KABINET ZA RANU INTERVENCIJU CARITASA
ZADARSKE NADBISKUPIJE
Adresa
Ravnice 5, 23000 Zadar
Email
kabinet.rana.intervencija.zadar@gmail.com
Mobitel
099 369 9147 / 099 369 9148
GRAD ZADAR
Adresa
Narodni trg 1, 23000 Zadar
Email
eu.fondovi@grad-zadar.hr
Web
www.grad-zadar.hr
Telefon
023 208 100
ZADARSKA ŽUPANIJA
Adresa
Ulica Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Email

zupanija@zadarska-zupanija.hr
Telefon
023 350 350