Edukacijska rehabilitacija

Edukacijski rehabilitator u ranoj intervenciji procjenjuje razinu djetetova razvoja, provodi individualni razvojni program, prilagođava aktivnosti i sredstva djetetu, roditeljima daje potrebne sugestije te im pruža podršku u provođenju aktivnosti (daje informacije i prezentira provođenje aktivnosti), opservira i evaluira dijete kroz dulji vremenski period, usmjerava na provođenje onih aktivnosti koje će utjecati na optimalan razvoj djeteta pritom pazeći da osigurava ravnotežu različitih razvojnih područja (motorike, spoznaje, komunikacije, socio-emocionalnog razvoja i senzorike) te vještina svakodnevnog života.

U provedbi programa koristi različite znanstveno utemeljene metode poticanja djetetovog razvoja u području komunikacije (poticanje razvoja vještina rane komunikacije, socijalne komunikacije, interakcije roditelj-dijete), spoznaje (poticanje razvoja kognitivnih vještina, poticanje razvoja vještina igre), motorike (poticanje bazičnog perceptivno-motoričkog razvoja, poticanje razvoja fine i grube motorike), socio-emociolanog razvoja i senzorike.

Slide ŠTO NUDIMO? Procjena Savjetovanje Poticanje razvoja Edukacijska rehabilitacija Logopedija Psihologija Radna terapija MARTE MEO® Senzorna integracija Grupe podrške Patronažne posjete
KABINET ZA RANU INTERVENCIJU CARITASA
ZADARSKE NADBISKUPIJE
Adresa
Ravnice 5, 23000 Zadar
Email
kabinet.rana.intervencija.zadar@gmail.com
Mobitel
099 369 9147 / 099 369 9148
GRAD ZADAR
Adresa
Narodni trg 1, 23000 Zadar
Email
eu.fondovi@grad-zadar.hr
Web
www.grad-zadar.hr
Telefon
023 208 100
ZADARSKA ŽUPANIJA
Adresa
Ulica Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Email

zupanija@zadarska-zupanija.hr
Telefon
023 350 350