Edukacija za stručnjake: Opservacijski protokol za dijagnostiku autizma- ADOS-2

Edukacija za stručnjake: Opservacijski protokol za dijagnostiku autizma- ADOS-2

Opservacijski protokol za dijagnostiku autizma ADOS-2 potreban je za standardiziranu procjenu komunikacijskih vještina, interakcije, igre i sveukupnog općeg ponašanja pojedinaca, te strukturirano kodiranje istih. Ova edukacija nužna je za rad s djecom s teškoćama u razvoju za stručnjake Kabineta za ranu intervenciju Caritasa Zadarske nadbiskupije radi učestalog povećanja broja djece s naznakama različitih vrsta autizma. Edukacija je predviđena u sklopu projekta „PRRI- Podrška Razvoju Rane Intervencije na području grada Zadra i Zadarske županije“. Članovi mobilnog tima koji su pohađali navedenu edukaciju su Anastazija Terze, mag.rehab.educ. i Marija Pokrajčić, mag.log.

Član mobilnog tima Anastazija Terze, mag.rehab.educ. pohađala je navedenu edukaciju u terminu od 13.7.2021. do 17.1.2021. godine u „Nakladi Slap“ u Zagrebu. Nakon nje, na edukaciji je sudjelovala Marija Pokrajčić, mag. log., u terminu od 25.1.2022. do 28.1.2022. godine.

Edukacija je koncipirana u četiri dana, od kojih se prvi dan u prijepodnevnim satima raspravljalo o dijagnostici poremećaja spektra autizma i testu ADOS-2, dok se u poslijepodnevnim satima podučavalo o Modulu za hodončad i Modulu 1. Drugi dan edukacije u prijepodnevnim satima izvodila se provedba Modula 1. U poslijepodnevnim satima istoga dana kodiralo se i raspravljalo o stavkama testa te se zatim podučavalo polaznike teoriji vezanoj uz Modul 2. Treći dan edukacije izvodila se provedba Modula 2, na kojima su polaznici aktivno sudjelovali te se kodiralo i raspravljalo o opaženim ponašanjima i vlastitim rezultatima testa. U poslijepodnevnim satima polaznike se podučavalo o teoriji vezanoj uz Modul 3 i Modul 4. Četvrti dan edukacije u prijepodnevnim satima provodio se Modul 3, na kojem su polaznici aktivno sudjelovali te se kodiralo i raspravljalo o rezultatima testa. U poslijepodnevnim satima zadnjeg dana edukacije grupa polaznika zajedno s mentorima je uvježbavala i raspravljala o načinu priopćavanja rezultata testa/dijagnoze roditeljima djeteta.

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.