Edukacija: Primjena terapeutske igre u vrtićkom okruženju

Edukacija: Primjena terapeutske igre u vrtićkom okruženju

U sklopu projekta “PRRI- Podrška razvoju rane intervencije na području grada Zadra i Zadarske županije” previđena je edukacija “Terapija igrom – primjena terapeutske igre u vrtićkom okruženju”. Edukaciju je pohađala Anastazija Terze, mag.rehab.educ., član mobilnog tima projekta,  u trajanju od 120 školskih sati (10 dvodnevnih modula). Edukacija se provodila u Centru Proventus u Zagrebu. Edukacija […]

učitaj više
SRC DV SOPOT: IX. modul

SRC DV SOPOT: IX. modul

U sklopu projekta “PRRI – Podrška Razvoju Rane Intervencije na području grada Zadra i Zadarske  županije” djelatnice Kabineta za ranu intervenciju Caritasa Zadarske nadbiskupije, 25. veljače 2022. godine prisustvovale su edukaciji za provedbu programa inkluzivnog pristupa prema uključivanju djece s teškoćama rane i predškolske dobi: IX. modul u stručno – razvojnom centru dječjeg vrtića Sopot u Zagrebu. IX. modul […]

učitaj više
Edukacija za stručnjake: Opservacijski protokol za dijagnostiku autizma- ADOS-2

Edukacija za stručnjake: Opservacijski protokol za dijagnostiku autizma- ADOS-2

Opservacijski protokol za dijagnostiku autizma ADOS-2 potreban je za standardiziranu procjenu komunikacijskih vještina, interakcije, igre i sveukupnog općeg ponašanja pojedinaca, te strukturirano kodiranje istih. Ova edukacija nužna je za rad s djecom s teškoćama u razvoju za stručnjake Kabineta za ranu intervenciju Caritasa Zadarske nadbiskupije radi učestalog povećanja broja djece s naznakama različitih vrsta autizma. […]

učitaj više
SRC DV SOPOT: VI. modul

SRC DV SOPOT: VI. modul

U sklopu projekta “PRRI – Podrška Razvoju Rane Intervencije na području grada Zadra i Zadarske  županije” djelatnice Kabineta za ranu intervenciju Caritasa Zadarske nadbiskupije, 26. studenog 2021. prisustvovale su edukaciji za provedbu programa inkluzivnog pristupa prema uključivanju djece s teškoćama rane i predškolske dobi: VI. modul u stručno – razvojnom centru dječjeg vrtića Sopot u Zagrebu. VI. […]

učitaj više