Edukacija: Primjena terapeutske igre u vrtićkom okruženju

Edukacija: Primjena terapeutske igre u vrtićkom okruženju

U sklopu projekta “PRRI- Podrška razvoju rane intervencije na području grada Zadra i Zadarske županije” previđena je edukacija “Terapija igrom – primjena terapeutske igre u vrtićkom okruženju”. Edukaciju je pohađala Anastazija Terze, mag.rehab.educ., član mobilnog tima projekta,  u trajanju od 120 školskih sati (10 dvodnevnih modula). Edukacija se provodila u Centru Proventus u Zagrebu. Edukacija se sastojala od deset susreta i to redom:

1. Osnove terapije igrom – 8.10.2021. i 9.10.2021.

2. Dječji mozak i emocionalno povezivanje – 12.11.2021. i 13.11.2021.

3. Temperament djeteta, stručnjaka, roditelja – 10.12.2021. i 11.12.2021.

4. Vještine nedirektivne terapije igrom – 21.1.2022. i 22.1.2022.

5. Anksiozna djeca – 21.2.2022. i 22.2.2022.

6. Agresivno ponašanje – 11.3.2022. i 12.3.2022.

7. Senzorna integracija i poremećaji iz spektra autizma – 8.4.2022. i 9.4.2022.

8. Djeca s elementima ADHD-a i darovita djeca – 13.5.2022. i 14.5.2022.

9. Dijete i stresne promjene – 10.6.2022. i 11.6.2022.

10. Integracija stečenog znanja, certifikacija – praktičan rad, 1.7.2022. i 2.7.2022.

Navedena edukacija je bitna iz razloga što stručnjaci koji svakodnevno rade s djecom s teškoćama u razvoju kroz ovu edukaciju uče kako koristiti vještine uz terapije igrom u grupnom radu s djecom u vrtićkom okruženju. Osim na dijete, na individualnoj i grupnoj razini, stručnjaci uče kako da komuniciraju s djetetovim roditeljem tako da ih roditelj “čuje” i da prodube svoju suradnju.

Stečene vještine naša će edukacijska rehabilitatorica primjenjivati u radu s djecom s poremećajima iz spektra autizma, ADHD-om, višestrukim teškoćama u razvoju, kod djece s poremećajima govorno-glasovne komunikacije, smanjene intelektualne sposobnosti, motoričkih oštećenja i sl.

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.